Yuko Nasu 2007

 

Yuko Nasu

Imaginary Portrait Series, BN
Oil and charcoala on paper, 50.5x40cm 2007 Yuko Nasu